Skip to main content

Turun Steiner-koulu

Yleisesittely

Steinerkoulussa opitaan samat asiat kuin peruskoulussakin, mutta eri tavalla ja osin eri järjestyksessä. Koulu on valtion rahoittama ja opetushallituksen perusopetuksen perusteet ovat myös steinerkoulujen opetussuunnitelman pohjana.

Steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonka opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Koululla on todistuksenanto-oikeus ja koulusta voi kirjoittaa ylioppilaaksi valtakunnallisissa ylioppilaskokeissa. Steinerkoulu pyrkii auttamaan jokaista oppilasta löytämään omat ainutlaatuiset kykynsä ja vahvuutensa ja tuomaan ne esiin. Koulu antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä empatiakykyä. Tavoitteena on herättää kiinnostus maailman ilmiöitä ja asioita kohtaan, eettisten arvojen ja ryhmätyökyvyn kehittäminen sekä itsenäisen ja luovan ajattelun tukeminen.

Lue pedagogiikasta

Steiner­koulussa on:

  • laadukas, lapsilähtöinen steinerpedagoginen opetus
  • turvallinen ja tuttu kasvuympäristö: sama luokanopettaja 7-8 vuotta
  • monipuoliset taito- ja taideaineet
  • lapsen kehityksen mukaan etenevä opetus
  • laadukkaat opiskelumateriaalit