Skip to main content

Perusasteen oppilaskunta

Oppilas­kunnassa pääset vaikuttamaan koulun toimintaan!

Jokainen luokka valitsee kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu säännöllisesti. Yksittäinen oppilas pääsee vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin oman luokkansa edustajan välityksellä. Oppilaskunnan toimintasuunnitelmaan kuuluvat mm. liikenneturvallisuus, kouluviihtyvyys ja turvallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisevä toiminta ja erilaiset teemapäivät.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa Turun Lasten Parlamentin suurkokouksiin, jossa päätetään lapsia ja nuoria koskevista asioista ja kehitetään toimintaa.

Yläkouluikäiset voivat hakea myös Turun kaupungin nuorisovaltuustoon eli NuVaan, johon jokaisesta koulusta valitaan yksi edustaja.