Skip to main content

Lomakkeet

Kouluun hakeminen ja oppilasvalinnat

Luokille 1-9 hakeminen

1. luokalle oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluun tulevilta lapsilta edellytetään riittävää itsenäisyyttä ja toiset lapset huomioon ottavaa sisäistä kypsyyttä.
Kouluun voi hakea luokille 1-9 myös kesken lukuvuoden.

Huom! Iltapäiväkerhoon ilmoittautuessa ilmoittaudutaan myös kaupungin omalla lomakkeella
http://www.turku.fi/ippe

Klikkaa tästä hakulomakkeeseen

Lukioon hakeminen ja valintaperusteet

Turun Steiner-koulun lukio on mukana yhteishaussa https://opintopolku.fi/wp/fi/

Lukioon voi hakea, vaikkei olisi aiemmin käynyt steinerkoulua. Steinerlukion luokat 10 – 13 vastaavat muiden lukioiden luokkia 1 – 3. Lukioon ei ole erillistä pääsykoetta, vaan sinne haetaan yhteishaun kautta. Lukuaineiden keskiarvoraja on 7,0.

Opintopolku.fi

Lomakkeet

  • yhteydenottolomake »
  • yhteystietojen muutos »
  • loma-anomus »
  • luokille 1-9 hakeminen »
  • lukioon hakeminen »

Linkkejä

  • yhteydenottolomake »
  • Turun Steinerpäiväkoti »
  • steinerkasvatus »
  • ylioppilastutkinto »
  • Snellman-korkeakoulu »