Skip to main content

YO-kirjoitukset

Ohjeita ylioppilaskirjoituksiin osallistuville abiturienteille

Yleistä

 • Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Turun Steiner-koulussa voi suorittaa YO-kokeita vain Turun Steiner-koulun omat opiskelijat sekä oppilaitoksesta aikaisemmin valmistuneet. Lukiosta valmistuneiden opiskelijoiden, jotka haluavat korottaa/täydentää yo-tutkintoaan, tulee olla yhteydessä rehtoriin 27.5.-24 mennessä.
 • Koulun aikaisemmat opiskelijat voivat olla yhteydessä rehtoriin (liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi), mikäli haluavat ilmoittautua uusimaan kokeitaan tai täydentämään tutkintoaan.
 • Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.
 • Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi (L 502/2019, 14 §).
 • Kaikki ylioppilaskokeet tehdään sähköisenä.
 • Kirjoituksissa noudatetaan kaikkia voimassa olevia terveysturvallisuusmääräyksiä. Kokelaiden istumapaikat on mahdollista sijoittaa turvavälein ja saapumista kokeeseen voidaan aikatauluttaa niin, ettei ruuhkia pääse syntymään. Terveysturvallisuus huomioidaan erilaisilla tilaratkaisuilla, maskisuosituksella, hygieniaohjeilla ja käsidesin käytöllä.
  • Ylioppilaskirjoituksiin käytettävät tilat siivotaan kokeiden välissä.
  • Opiskelijoita suositellaan välttämään väkijoukkoja ennen koepäiviä välttääkseen sairastumisia
  • Ylioppilaskirjoituksiin ei voi osallistua sairaana. Sairastapauksissa kokelaan tulee ilmoittaa rehtorille sairastumisestaan koepäivän aamuna. Sairastapauksissa voidaan anoa koekerran mitätöintiä.

Lisätietoa kokelaille löydät täältä.

Infopaketti kirjoituksiin osallistuville

YO-kirjoitukset

Ylioppilaaksi kirjoittaminen Steiner-koulun lukiosta ei eroa mitenkään muiden koulujen järjestämistä kokeista. Kirjoitukset voi halutessaan suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

YO-tiedote abiturienteille

Kevään 2024 koepäivät

ti 12.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
pe 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
ke 20.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 22.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
ke 27.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
pe 27.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ke 3.4. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille 14.5.2024. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 15.5.2024 alkaen. Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. Ajankohdat ovat alustavia ja muutokset niihin mahdollisia.

Lisätietoja YO-tutkinnosta »

Syksyn 2024 koepäivät

ma 16.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
ke 18.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
ma 23.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 24.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
to 26.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 27.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 30.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame
ke 2.10. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Tutkinnon tulokset lähetetään lukioille 14.11.2024. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 15.11.2024 alkaen. Ajankohdat ovat alustavia ja muutokset niihin mahdollisia.

Lisätietoja YO-tutkinnosta »