Skip to main content

Opiskeluhuollon ja kouluterveyden­huollon palvelut

Opiskeluhuolto

Koulun opiskeluhuollon tavoitteena on turvata varhainen tuki oppilaan koulunkäynnissä, edistää kouluyhteisön yhteisöllistä toimintaa, oppilaiden osallisuutta ja ennaltaehkäistä mahdollisten ongelmien syntymistä. Yhteistyössä kodin kanssa on tärkeää aito läsnäolo ja kuunteleminen ja pyrkimys ymmärtää ja löytää ratkaisuja käsiteltäviin asioihin.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtäviin kuuluvat oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat, oppilaan henkilökohtaiset elämäntilanteet sekä sosiaaliset toverisuhteet ja vuorovaikutus toisten kanssa. Kuraattori voi työskennellä yksittäisen oppilaan, perheen, oppilasryhmän tai koko luokkayhteisön kanssa.

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa oppilasta erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa ja ongelmatilanteissa sekä oman elämän kasvu- ja kehityskysymyksissä. Koulupsykologi tekee myös psykologisia arviointeja, konsultoi ja antaa neuvontaa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa ja kuuntelee oppilasta koulunkäyntiin, ystävyys- ja perhesuhteisiin sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Opiskeluhuollon työntekijöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Terveydenhoito

Koulussamme oppilaiden terveydenhoidosta huolehtii Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) toimesta kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.

Hyvä yhteistyö kodin kanssa on tärkeää ja auttaa oppilasta hänen kasvussaan ja kehityksessään. Allergioista, erikoisruokavalioista, sairauksista ja muista koulutyöhön vaikuttavista seikoista on hyvä olla tieto kouluterveydenhuollon henkilöstöllä.

Sairastumiset ja tapaturmat

Nuha, yskä ja muut tarttuvat kuumetaudit ja sairaudet leviävät koulussa helposti. Oppilaan sairastuessa on syytä jäädä kotiin sairastamaan ja toipumaan.

Pienet tapaturmat hoidetaan koulupäivän aikana. Tarvittaessa oppilas toimitetaan terveyskeskukseen saamaan hoitoa ja tapahtuneesta ilmoitetaan huoltajille. Samoin menetellään, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän ja hänet toimitetaan kotiin. Koulussa on mahdollisuus lepoon ennen kotiinlähtöä. On suotavaa, että vanhemmat itse noutavat sairastuneen lapsen
kotiin.

Vakavammista tapaturmista tehdään tapaturmailmoitus, jota tarvitaan, jos oppilaan vamma vaatii myöhemmin kuluja aiheuttavaa hoitoa. Oppilaiden tapaturmavakuutus vastaa näistä kuluista.