Lukio

Ajankohtaista

Hyvää kesälomaa kaikille!

Opinnot alkavat taas 10.8.2022 klo 8.30.

Kevään yhteishaun tulokset

Yhteishaun tulokset julkaistiin 16.6. Valinnan tuloksen näkee omasta Opintopolusta. Mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu hakemuksessa, Opintopolusta saa tulokset myös sähköpostiin. Lukiopaikka vastaanotetaan Opintopolun sähköpostiviestissä olevan linkin kautta viimeistään torstaina 30.6.2022. Ilmoitathan pikimmiten myös lukion rehtorille liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi, p. 050 577 0204, mikäli et vastaanota opiskelupaikkaa.

Lähetämme postitse lisätietoa hyväksytyille. 

Alustavat opintojaksovalinnat tehdään 10. luokan eli lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille valmiiksi. Erityisen koulutustehtävän mukaiset ja 1. vuotena suoritettavat valtakunnalliset syventävät opintojaksot valitaan lukuvuoden alussa.

Turun Steiner-koulun lukio on mukana jatkuvassa haussa!

Lue lisää Opintopolusta

Hakija voi olla suoraan yhteydessä rehtoriin liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi ja p. 050 577 0204.

Tärkeitä linkkejä

Lukiossa käytössä olevat oppikirjat

Lukion käytössä olevat kirjat 

LUOKKA 10 

Oppiaine  Oppikirjan nimi  Kustantaja  Muuta huomioitavaa 
Yhteinen matematiikka  Unioni  Sanomapro   
Lyhyt matematiikka  Binomi  Sanomapro   
Pitkä matematiikka  Moodi  Sanomapro   
Fysiikka  Fysiikka  Sanomapro   
Kemia  Mooli  Otava   
Äidinkieli ja kirjallisuus  Särmä  Otava  digimateriaali 
Ruotsi  Fokus  Otava  digimateriaali 
Englanti  New Insights  Otava  digi 
Filosofia 

Psykologia  

Elämänkatsomustieto 

Minerva 

Oivallus  

Lukion elämänkatsomustieto 

Edita 

Otava 

Opintoverkko 

 
Historia  Forum Historia  Otava   
Yhteiskuntaoppi  Forum Yhteiskuntaoppi  Otava   
Uskonto   Lumo  Otava   
Opinto-ohjaus  Etevä  Otava   
Biologia  BIOS  Sanomapro  digi 
Maantiede  GEOS  Sanomapro  digi 
Terveystieto  Lukion Syke  Edita Publishing  digi 

 

LUOKKA 11 

Oppiaine  Oppikirjan nimi  Kustantaja  Muuta huomioitavaa 
Lyhyt matematiikka  Binomi  Sanomapro   
Pitkä matematiikka  Moodi   Sanomapro   
Fysiikka  Fysiikka 

 

Sanomapro   
Kemia  Mooli  Otava   
Äidinkieli ja kirjallisuus  Särmä  Otava  digimateriaali 
Ruotsi  Fokus  Otava  digimateriaali 
Englanti  New Insights   Otava  digi 
Filosofia 

Psykologia  

Elämänkatsomustieto 

 

Minerva 

Oivallus  

Lukion elämänkatsomustieto 

 

Edita 

Otava 

Opintoverkko 

 

 
Historia  Forum Historia  Otava   
Yhteiskuntaoppi  Forum Yhteiskuntaoppi  Otava   
Uskonto   Lumo  Otava   
Opinto-ohjaus  Etevä  Otava   
Biologia  BIOS  Sanomapro  digi 
Maantiede  GEOS  Sanomapro  digi 
Terveystieto  Lukion Syke  Edita Publishing  digi 

 

LUOKKA 12 

Oppiaine  Oppikirjan nimi  Kustantaja  Muuta huomioitavaa 
Lyhyt matematiikka  Tekijä  Sanomapro   
Pitkä matematiikka  Tekijä  Sanomapro   
Kemia  Mooli  Otava   
Äidinkieli ja kirjallisuus  Äly  SKS   
Ruotsi  Fokus  Otava   
Englanti  Insights  Otava   
Filosofia 

Psykologia 

 

Minerva 

Oivallus 

 

Edita 

Otava 

 

 
Historia  Forum Historia  Otava   
Yhteiskuntaoppi  Forum Yhteiskuntatieto  Otava   
Uskonto   Valo  Otava   

 

Steiner-koulun lukion toiminta-ajatus

Turun Steiner-koulun lukioasteella opiskellaan kolmen vuoden aikana valtakunnallisten pakollisten ja syventävien lukioaineiden lisäksi erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja (esim. keramiikka, näytelmä, kirjansidonta, musiikin historia). Steinerlukion “erikoistumattomuus” ja luokkamuotoisuus tarjoavat turvallisen tavan lukion suorittamiseen ja oman alansa löytämiseen. Kädentaidot ja päättötyö tekevät osaltaan opiskelusta käytännönläheisempää ja erityisen koulutustehtävän mukaiset kurssit tuovat monipuolisuutta opiskeluun.

YO-kirjoitukset

Ylioppilaaksi kirjoittaminen Steiner-koulun lukiosta ei eroa mitenkään muiden koulujen järjestämistä kokeista. Kirjoitukset voi halutessaan suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Lisätietoja YO-tutkinnosta »

Erään steiner-lukiolaisen aine, jossa aiheena oli lukiokoulutus ja sen tarpeellisuus

Valkolakin alla

Vaaleanpunainen luokka, kymmenen ihmistä. Siinä oi asetelma, joka aloitti tämän nelivuotisen taipaleeni – ei leikkikoulussa, vaan lukiossa. Lähes sata kurssia myöhemmin voin nyt todeta, ettei seinien väri vähentänyt työmäärää tai tehnyt minusta huovuttavaa hihhulia. Olen kuitenkin muuttunut paljon.

Ilman lukiota en olisi sama ihminen kuin nyt. En tarkoita päälleni kaadettua yleissivistystä, vaan sitä, etää ajatteluni on ratkaisevasti muuttunut. Olen lisäksi saavuttanut enemmän kuin uskalsin toivoa: olen oppinut tuntemaan itseni paremmin. Lukiossa minulle on tarjottu mahdollisuus ottaa selvää omista kyvyistäni ja haastettu ylittämään itseni siellä, missä luulin rajan tulevan vastaan.

Pettymyksiltä en silti ole välttynyt. Hieman naivisti lukion alussa ajattelin, että pystyisin sitten abina viimein vastaamaan kysymykseen: “Mikä sinusta tulee isona?” Ei, en vieläkään pysty, mutta yksi asia on muuttunut: tiedän nyt, ettei minun tarvitsekaan. Parantuneen itsetuntemuksen turvin minua ei enää pelota, ettei mitään tarkkaa suunnitelmaa ole. Kävin yhdeksän vuotta samaa koulua. Sain nauttia englanninkieliluokkalaisen etuoikeutetusta asemasta läpi ala- ja yläkoulun. Yhdeksännen luokan jälkeen hain saman koulun lukioon -ja pääsin sinne. En kuitenkaan ottanut paikkaa vastaan, sillä olin hakenut yhteishaun ulkopuolella Steiner-lukioon, joka vastasi käsityksiäni mahdollisimman suuresta muutoksesta.

Sain kesällä puhelun tulevan lukioni kansliasta: “Valitsetko pitkän matematiikan tai laajan fysiikan?” Naurahdin kysymykselle, en tietenkään valitsisi kumpaakaan. Lukion alettua minut kuitenkin houkuteltiin kyseisille kursseille. Ja tässä on tulos: fysiikka on intohimoni ja haaveilen pääseväni opiskelemaan sitä yliopistoon. Tämän kaiken seurauksena olen ymmärtänyt, että mahdollisuuteni elämässä ovat ehkä suuremmat kuin mitä olin tottunut ajattelemaan. Vanhat ajatukseni olivat kahlinneet minua, ja ilman lukion yleissivistävää koulutusta asian tajuamiseen olisi mennyt ehkä liian kauan.

Lukio ei ole pelkästään tehokas koulutuslaitos, mukaan mahtuu paljon muutakin. Olen saanut lukioaikana todennäköisesti elinikäisiä ystäviä, unohtumattomia muistoja sekä oppinut tulemaan monenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Olen päätynyt bändin kitaristiksi ja takonut itse oman puukkoni, vaikka luulin että ne ovat minulle mahdottomia. Juuri ne ovat asioita, jotka jäävät minulle käteen Gaudeamus igiturin soidessa taustalla – ylioppilaslakin lisäksi, tietenkin.

Lukio-opas 2021-2022 (päivitetään)

lops-25.3.

Luokkien teemat

10. luokka: Kuka minä olen?

10. luokalla tarkastellaan suuria kokonaisuuksia. Opetus on havainnollista ja selkeää.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Ryhmäytymisleiri lukion aloittaville
 • Lukiostartti sekä TVT- ja kirjoitusviestintätaitojen kehittäminen
 • Eri oppiaineiden perusopintoja
 • Uusina oppiaineina psykologia ja filosofia
 • Värien ja muotoilun maailmaan tutustuminen
 • Musiikin hyvinvointia lisäävä vaikutus
 • Tutustutaan tieteen ja tieteen tekemisen perusarvioihin

11. luokka: Miten minä voin vaikuttaa maailmaan?

11. luokka sijoittuu lukion ensimmäisen ja työntäyteisen 12. luokan väliin teemoinaan epäily, erehtyminen ja kehittyminen. 11. luokan opetuksessa tavoitteena on itsenäisen ajattelukyvyn syventäminen.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Edellisen vuoden sisältöjä jatketaan, esim. muotoilun opinnoilla (esim. teräksen kuumamuokkaus
 • Syyslukukaudella päätetään 12. luokan päättötyön (tai mahdollisesti lukiodiplomin) aihe ja ryhdytään suunnittelemaan ja tekemään päättötyötä.
 • Tehdään tutkimusmatka taidemusiikkiin
 • Vanhojen tanssit
 • Näytelmä
 • Tutustutaan erilaisiin luonnontieteellisiin menetelmiin
 • päätetään 12. luokalla tehtävän kulttuurimatkan kohde

Taidemusiikki

Kurssilla syvennetään ymmärrystä musiikin olemassaolosta sekä tutustutaan musiikkiin taiteenlajina eri aikakausien, säveltäjien, tyylilajien ja musiikille annettujen merkitysten kautta.

Metallityö, kivi- ja korutyö

Tutustutaan teräksen kuumamuotoamiseen ahjon ja kaasupolttimen avulla. Valmistetaan aiheeseen liittyviä töitä. Tutustutaan korujen muotoiluun ja valmistukseen. Valmistetaan itsesuunniteltuja koruja jalometallista ja kivistä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kivenveistoon.

Kirjansidonta (11. luokka)

Perehdytään paperin historiaan ja valmistetaan uusiopaperia. Tehdään kirjoja albumitekniikalla. Marmoroidaan paperia ja tehdään itsesuunnitellut, käsin sidotut kirjat.

Keramiikka (10. ja 11. luokka)

Tutustutaan keramiikan perustekniikoihin, polttoihin ja lasituksiin. Harjoitellaan esineiden valmistusta dreijaamalla. Valmistetaan aiheeseen liittyviä töitä.

Perinteiden opintojakso/vanhojen tanssit

Kurssin aikana harjoitellaan ja toteutetaan vanhojen tanssit. Tutustutaan lisäksi pukeutumis- ja käyttäytymisetikettiin erilaisissa juhlissa.

Päättötyö

Opiskelijat valmistavat varsinaisen koulutyön ohessa itsenäisen päättötyön, joka voi aihepiiriltään olla tieteellinen, taiteellinen tai käytännöllinen. Laajuudeltaan päättötyö on kahden kurssin kokonaisuus, joka tehdään itsenäisesti. Päättötyön ohjaaja opastaa työn etenemisessä sekä kirjallisen osion työstämisessä. Päättötyöhön liittyy myös opiskelijan sitoma kirja, jossa kerrotaan työn eri vaiheista.

Näytelmä

Taiteellisena ja sosiaalisen päättötyönään opiskelijat esittävät valitsemansa koko illan näytelmän. Opiskelussa painottuu itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativa työskentely.

Käytännön fysiikka

Tutustutaan fysiikan ilmiöihin ja lakeihin arkielämässä ja sovelluksissa.

Käytännön kemiaa

Kurssilla opiskellaan kemiaa käytännön harjoitustöiden avulla. Opiskellaan työturvallisuuteen ja kemian työtapoihin liittyviä perusasioita. Määritellään aineiden pitoisuuksia esimerkiksi titraamalla ja tehdään yksinkertaisia synteesejä. Tutustutaan seoksessa olevien yhdisteiden erotusmenetelmiin.

12. luokka: Mikä on minun paikkani maailmassa?

Kolmantena lukiovuonna opiskellaan valtakunnallisia syventäviä kursseja, koulukohtaisia kertauskursseja ja osallistutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Päättötyö ja siihen liittyvä päättötyökirja
 • Kuvanveisto
 • Arkkitehtuurijakso
 • Kulttuurimatka

Päättötyö

Päättötyö on kypsyysnäyte, jonka opiskelija tekee itsenäisesti valitsemaltaan alalta. Työprosessi ja lopputulos esitellään julkisesti 12. luokan syksyllä.

Kuvanveisto

Hyödynnetään aiemmin opiskeltuja anatomisia tarkasteluja erityisesti kasvojen suhteen. Perehdytään kuperuuteen ja koveruuteen erilaisina laatuina. Valmistetaan savesta ihmispää.

Arkkitehtuurin historia

Perehdytään arkkitehtuurin tyylisuuntiin ja pohditaan rakennetun ympäristön vaikutusta ja muotoja ennen ja nyt.

Kulttuurimatka

Arkkitehtuurijaksoon liittyen luokka tekee matkan johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen ulkomailla. Matkan aikana jokainen opiskelija tekee esitelmän aiheesta joka liittyy kohdemaahan. Aihe liittyy johonkin sen kaupunkiin, merkittävään historialliseen tai taiteelliseen kohteeseen tai taiteilijaan. Esitelmän lisäksi osa kurssin suoritusta on itsenäisesti työstettävä matkapäiväkirja.