Lukio

Ajankohtaista

Tervetuloa tutustumaan Steiner-lukioon!

Lukio-info (tutustumisilta lukioomme) järjestetään 18.1.2022 klo 18.30 etätilaisuutena Teams-alustalla. Tutustumisiltaan pääset liittymään täällä.

Toinen lukioinfo pidetään 15.2. klo 18:30. Ilmoitamme lähempänä toteutustavasta.

Koulututustumiset paikan päällä ovat mahdollisia pienissä ryhmissä ja erikseen sovittuna ajankohtana. Tutustumisia koskien voi olla yhteydessä rehtoriin liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi

Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset

Kokelaan, joka haluaa osallistua keväällä järjestettävään tutkintoon, on tullut ilmoittautua viimeistään 24.11.2021.

Kevään ylioppilaskirjoitukset järjestetään 15.3.-1.4. välillä. Osallistujia tiedotetaan ohjeistuksista ja käytänteistä Wilmassa lähempänä ajankohtana.

Tietoa kirjoituksista:

 • Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.
 • Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi (L 502/2019, 14 §).
 • Koetilaisuudessa kokelaan on tarkistettava ennen kokeen alkamista, että hän osallistuu siihen kokeeseen, johon on ilmoittautunut. Mikäli kokelas osallistuu väärään kokeeseen, koe katsotaan hylätyksi.
 • Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitettujen tutkintojen osalta kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta (L 672/2005, 5 §). Lisätietoa täältä.
 • Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetussa tutkinnossa kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta, ellei taso ole vaihdettavissa syistä, jotka on mainittu luvussa 1.3.5 Hylätyn kokeen uusimisesta lisätietoa täällä.
 • Sairastapauksissa kokelaan tulee ilmoittaa rehtorille sairastumisestaan koepäivän aamuna ja toimittaa rehtorille koepäivälle päivätty lääkärintodistus koekerran mitätöinnin anomiseksi.
 • Kaikki ylioppilaskokeet tehdään sähköisenä. Lisätietoa täältä

Lisätietoa kokelaille löydät täältä.

Lukuvuoden info

Turun Steiner-koulun lukioon haetaan yhteishaussa https://opintopolku.fi/wp/fi/
Löydät meidät kohdasta Lahden Rudolf Steiner-koulu, Turku
Lukioon voi hakea, vaikkei olisi aiemmin käynyt steinerkoulua. Steinerlukion luokat 10 – 12 vastaavat muiden lukioiden luokkia 1 – 3. Lukioon ei ole erillistä pääsykoetta.

Kysy lisää:
liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi
heikki.isotalo@turunsteinerkoulu.fi

Jaksot lukuvuonna 2021-2022:

Jakso 1: 10.8.-24.9.2021
Jakso 2: 4.10.–23.11.2021
Jakso 3: 1.12.-3.2.2022
Jakso 4: 11.2.–4.4.2022
Jakso 5: 12.4.-4.6.2022

Lukion koeviikot lukuvuonna 2020-2021: 1 jakso: 27.9. – 1.10.2021, 2. jakso: to 24.11. – 30.11.2021, 3. jakso: 4.2. – 10.2.2022, 4. jakso: 5.4. – 11.4.2022 ja 5. jakso: 30.5. – to 3.6.2022

Lukion uusintakokeet lukuvuonna 2021 – 2022 pidetään keskiviikkoisin klo 16.00–18.00 luokassa 10. Ilmoittautuminen wilman kautta omalle aineenopettajalle viimeistään koepäivää edeltävänä perjantaina klo 12 mennessä! Ilmoittautuminen on sitova.
SYKSY 2021: 8.9., 20.10. ja 15.12. 2021
KEVÄT 2022: 19.1., 2.3. ja 27.4. 2022

8.6.2021 klo 10.00–12.00

Steiner-koulun lukion toiminta-ajatus

Turun Steiner-koulun lukioasteella opiskellaan kolmen vuoden aikana valtakunnallisten pakollisten ja syventävien lukioaineiden lisäksi erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja (esim. keramiikka, näytelmä, projektiivinen geometria, kirjansidonta, musiikin historia). Steinerlukion “erikoistumattomuus” ja luokkamuotoisuus tarjoavat turvallisen tavan lukion suorittamiseen ja oman alansa löytämiseen. Kädentaidot ja päättötyö tekevät osaltaan opiskelusta käytännönläheisempää ja erityisen koulutustehtävän mukaiset kurssit tuovat monipuolisuutta opiskeluun.

YO-kirjoitukset

Ylioppilaaksi kirjoittaminen Steiner-koulun lukiosta ei eroa mitenkään muiden koulujen järjestämistä kokeista. Kirjoitukset voi halutessaan suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Lisätietoja YO-tutkinnosta »

Erään steiner-lukiolaisen aine, jossa aiheena oli lukiokoulutus ja sen tarpeellisuus

Valkolakin alla

Vaaleanpunainen luokka, kymmenen ihmistä. Siinä oi asetelma, joka aloitti tämän nelivuotisen taipaleeni – ei leikkikoulussa, vaan lukiossa. Lähes sata kurssia myöhemmin voin nyt todeta, ettei seinien väri vähentänyt työmäärää tai tehnyt minusta huovuttavaa hihhulia. Olen kuitenkin muuttunut paljon.

Ilman lukiota en olisi sama ihminen kuin nyt. En tarkoita päälleni kaadettua yleissivistystä, vaan sitä, etää ajatteluni on ratkaisevasti muuttunut. Olen lisäksi saavuttanut enemmän kuin uskalsin toivoa: olen oppinut tuntemaan itseni paremmin. Lukiossa minulle on tarjottu mahdollisuus ottaa selvää omista kyvyistäni ja haastettu ylittämään itseni siellä, missä luulin rajan tulevan vastaan.

Pettymyksiltä en silti ole välttynyt. Hieman naivisti lukion alussa ajattelin, että pystyisin sitten abina viimein vastaamaan kysymykseen: “Mikä sinusta tulee isona?” Ei, en vieläkään pysty, mutta yksi asia on muuttunut: tiedän nyt, ettei minun tarvitsekaan. Parantuneen itsetuntemuksen turvin minua ei enää pelota, ettei mitään tarkkaa suunnitelmaa ole. Kävin yhdeksän vuotta samaa koulua. Sain nauttia englanninkieliluokkalaisen etuoikeutetusta asemasta läpi ala- ja yläkoulun. Yhdeksännen luokan jälkeen hain saman koulun lukioon -ja pääsin sinne. En kuitenkaan ottanut paikkaa vastaan, sillä olin hakenut yhteishaun ulkopuolella Steiner-lukioon, joka vastasi käsityksiäni mahdollisimman suuresta muutoksesta.

Sain kesällä puhelun tulevan lukioni kansliasta: “Valitsetko pitkän matematiikan tai laajan fysiikan?” Naurahdin kysymykselle, en tietenkään valitsisi kumpaakaan. Lukion alettua minut kuitenkin houkuteltiin kyseisille kursseille. Ja tässä on tulos: fysiikka on intohimoni ja haaveilen pääseväni opiskelemaan sitä yliopistoon. Tämän kaiken seurauksena olen ymmärtänyt, että mahdollisuuteni elämässä ovat ehkä suuremmat kuin mitä olin tottunut ajattelemaan. Vanhat ajatukseni olivat kahlinneet minua, ja ilman lukion yleissivistävää koulutusta asian tajuamiseen olisi mennyt ehkä liian kauan.

Lukio ei ole pelkästään tehokas koulutuslaitos, mukaan mahtuu paljon muutakin. Olen saanut lukioaikana todennäköisesti elinikäisiä ystäviä, unohtumattomia muistoja sekä oppinut tulemaan monenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Olen päätynyt bändin kitaristiksi ja takonut itse oman puukkoni, vaikka luulin että ne ovat minulle mahdottomia. Juuri ne ovat asioita, jotka jäävät minulle käteen Gaudeamus igiturin soidessa taustalla – ylioppilaslakin lisäksi, tietenkin.

Lukio-opas 2021-2022

lops 1612

Luokkien teemat

10. luokka: Kuka minä olen?

10. luokalla tarkastellaan suuria kokonaisuuksia. Opetus on havainnollista ja selkeää.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kalevalaan tutustuminen
 • Sanataiteen jakso
 • Uusina oppiaineina psykologia ja filosofia
 • Keramiikka ja grafiikka
 • Projektiivinen geometria
 • Musiikillinen itseilmaisu ja värien maailmaa

Sanataide

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta merkityksestä syvenee. Perehdytään erityisesti lyriikkaan ja draamaan. Harjoitellaan omien kaunokirjallisten tekstien tuottamista.

Värit

Tutustutaan väreihin erilaisten värioppien ja -teorioiden kautta ja suoritetaan mm. prismakokeita. Tutkitaan värien ilmenemistä luonnossa. Tehdään taiteellisia töitä värioppien ja maisematarkastelujen pohjalta.

Grafiikka

Perehdytään kohopaino- ja syväpainomenetelmiin. Valmistetaan vedoksia mm. linoleikkaus-, puupiirros- ja kuivaneulatekniikoilla.

Keramiikka

Tutustutaan keramiikan perustekniikoihin, polttoihin ja lasituksiin. Harjoitellaan esineiden valmistusta dreijaamalla. Valmistetaan aiheeseen liittyviä töitä.

Projektiivinen geometria

Ratkaistaan erilaisia geometrisia tehtäviä piirtämällä. Tehdään yhdenmuotoisuus ja yhteneväisyyskuvauksia. Opiskellaan Platonin kappaleet ja duaaliset Platonin kappaleet, Möbiuksen verkko ja lehti sekä kultaiseen leikkaukseen liittyviä tehtäviä. Tutustutaan fraktaaleihin.

11. luokka: Miten minä voin vaikuttaa maailmaan?

11. luokka sijoittuu lukion ensimmäisen ja työntäyteisen 12. luokan väliin teemoinaan epäily, erehtyminen ja kehittyminen. 11. luokan opetuksessa tavoitteena on itsenäisen ajattelukyvyn syventäminen.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Musiikin historia
 • Metallityö, kivi- ja korutyö
 • Kirjansidonta
 • Edellisen vuoden sisällöistä jatkuu keramiikka
 • Syyslukukaudella päätetään 12. luokan päättötyön aihe ja ryhdytään suunnittelemaan ja tekemään päättötyötä
 • Vanhojen tanssit
 • Näytelmä
 • Käytännön kemia ja käytännön fysiikka
 • päätetään 12. luokalla tehtävän kulttuurimatkan kohde

Taidemusiikki

Kurssilla syvennetään ymmärrystä musiikin olemassaolosta sekä tutustutaan musiikkiin taiteenlajina eri aikakausien, säveltäjien, tyylilajien ja musiikille annettujen merkitysten kautta.

Metallityö, kivi- ja korutyö

Tutustutaan teräksen kuumamuotoamiseen ahjon ja kaasupolttimen avulla. Valmistetaan aiheeseen liittyviä töitä. Tutustutaan korujen muotoiluun ja valmistukseen. Valmistetaan itsesuunniteltuja koruja jalometallista ja kivistä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kivenveistoon.

Kirjansidonta (11. luokka)

Perehdytään paperin historiaan ja valmistetaan uusiopaperia. Tehdään kirjoja albumitekniikalla. Marmoroidaan paperia ja tehdään itsesuunnitellut, käsinsidotut kirjat.

Keramiikka (10. ja 11. luokka)

Tutustutaan keramiikan perustekniikoihin, polttoihin ja lasituksiin. Harjoitellaan esineiden valmistusta dreijaamalla. Valmistetaan aiheeseen liittyviä töitä.

Perinteiden kurssi/vanhojen tanssit

Kurssin aikana harjoitellaan ja toteutetaan vanhojen tanssit. Tutustutaan lisäksi pukeutumis- ja käyttäytymisetikettiin erilaisissa juhlissa.

Päättötyö

Opiskelijat valmistavat varsinaisen koulutyön ohessa itsenäisen päättötyön, joka voi aihepiiriltään olla tieteellinen, taiteellinen tai käytännöllinen. Laajuudeltaan päättötyö on kahden kurssin kokonaisuus, joka tehdään itsenäisesti. Päättötyön ohjaaja opastaa työn etenemisessä sekä kirjallisen osion työstämisessä. Päättötyöhön liittyy myös opiskelijan sitoma kirja, jossa kerrotaan työn eri vaiheista.

Näytelmä

Taiteellisena ja sosiaalisen päättötyönään opiskelijat esittävät valitsemansa koko illan näytelmän. Opiskelussa painottuu itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativa työskentely.

Käytännön fysiikka

Tutustutaan fysiikan ilmiöihin ja lakeihin arkielämässä ja sovelluksissa.

Käytännön kemiaa

Kurssilla opiskellaan kemiaa käytännön harjoitustöiden avulla. Opiskellaan työturvallisuuteen ja kemian työtapoihin liittyviä perusasioita. Määritellään aineiden pitoisuuksia esimerkiksi titraamalla ja tehdään yksinkertaisia synteesejä. Tutustutaan seoksessa olevien yhdisteiden erotusmenetelmiin.

12. luokka: Mikä on minun paikkani maailmassa?

Kolmantena lukiovuonna opiskellaan valtakunnallisia syventäviä kursseja, koulukohtaisia kertauskursseja ja osallistutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Päättötyö ja siihen liittyvä päättötyökirja
 • Kuvanveisto
 • Arkkitehtuurijakso
 • Kulttuurimatka

Päättötyö

Päättötyö on kypsyysnäyte, jonka opiskelija tekee itsenäisesti valitsemaltaan alalta. Työprosessi ja lopputulos esitellään julkisesti 12. luokan syksyllä.

Kuvanveisto (1/2 kurssia)

Hyödynnetään aiemmin opiskeltuja anatomisia tarkasteluja erityisesti kasvojen suhteen. Perehdytään kuperuuteen ja koveruuteen erilaisina laatuina. Valmistetaan savesta ihmispää.

Arkkitehtuurin historia (½ kurssia)

Perehdytään arkkitehtuurin tyylisuuntiin ja pohditaan rakennetun ympäristön vaikutusta ja muotoja ennen ja nyt.

Kulttuurimatka

Arkkitehtuurijaksoon liittyen luokka tekee matkan johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen ulkomailla. Matkan aikana jokainen opiskelija tekee esitelmän aiheesta joka liittyy kohdemaahan. Aihe liittyy johonkin sen kaupunkiin, merkittävään historialliseen tai taiteelliseen kohteeseen tai taiteilijaan. Esitelmän lisäksi osa kurssin suoritusta on itsenäisesti työstettävä matkapäiväkirja.