Steinerkouluyhdistys

Yleiskuvaus

Turun Steiner -koulu on yksi maailman noin tuhannesta steinerpedagogiikkaa toteuttavasta koulusta. Koulussamme annetaan perusopetuslain ja lukiolain tarkoittamaa opetusta. Koulu on kaikille avoin ja antaa mahdollisuuden ala-, yläkoulun ja lukion suorittamiseen samassa koulussa. Koulussa on myös esiopetusryhmä sekä iltapäiväkerho.

Koulua ylläpitää Turun seudun steinerkouluyhdistys ry. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä oppilaiden huoltajat, koulun toimihenkilöt sekä 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Kun jäsen ei enää kuulu mihinkään edellä mainituista ryhmistä, muuttuu hänen jäsenyytensä tukijäsenyydeksi. Tukijäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tukijäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö. Tukijäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksun maksaneilla koulun vanhemmilla ja oppilailla on äänioikeus Turun seudun steinerkouluyhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa. Jäsenmaksun eräpäivään mennessä maksaneet saavat ilmaiseksi Steinerkasvatus-lehden koko vuodeksi.

Hallitus

 • Antti Pajatsalo, hallituksen pj
 • Tuomas Haanpää, hallituksen vpj.
 • Minna Havukainen
 • Maiju Kinnunen
 • Heidi Koistinen
 • Jarkko Saarinen
 • Jarno Juhala, varajäsen
 • Hanna Väätäinen, varajäsen

Johtokunta

 • Antti Pajatsalo, hallituksen pj.
 • Tuomas Haanpää, hallituksen vpj
 • Minna Havukainen
 • Jarkko Saarinen
 • Marja Kaislavirta
 • Liisa Taimen