Skip to main content

Maksut

Vapaaehtoinen koulun tukimaksu

Perusopetus on Suomessa ilmaista ja steinerkoulujenkin rahoitus perustuu pääasiassa valtionapuun. Laadukkaan steinerpedagogisen opetuksen takaamiseksi (mm. retket, näytelmät jne.) koulussa on käytössä vapaaehtoinen tukimaksu. Tukimaksut ovat valtionapujen supistuessa yhä tärkeämpi osa koulun rahoitusta.

Perusopetuksen vapaaehtoinen tukimaksu on 50€/kk/perhe. Lukiossa tukimaksu on 50€/kk/oppilas.

Kouluyhdistyksen jäsenmaksu

Koulua ylläpitää Turun seudun steinerkouluyhdistys ry. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä oppilaiden huoltajat, koulun toimihenkilöt sekä 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun 50€/vuosi, on äänioikeutettu yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa.