Yläluokkien ja lukion oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki luokkien 7 – 12 oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu n. 1 – 3 oppilasta kultakin luokalta. Hallitus tekee oppilaskunnan toimintasuunnitelmat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Hallitukseen voi liittyä 7. luokasta lähtien. Kunkin luokan edustajat valitaan vuosittain luokissa keskustelemalla tai tarvittaessa äänestämällä.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on järjestää kivaa ja mielekästä toimintaa koulun oppilaille sekä tuoda oppilaiden ääni kuuluviin koulun päättävissä elimissä. Hallitus järjestää juhlia, retkiä ja muita tapahtumia, ja yhdessä opettajakunnan kanssa valmistelee koulun järjestyssäännöt ja oppilaskunnan säännöt.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran viikossa ja sen ohjaavana opettajana toimii Villiam Saarinen.

Oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2021-2022

Puheenjohtaja Mikael Stubb
Varapuheenjohtaja Camilla van der Voude
Sihteeri Haru Hiito
Tapahtuma- & somevastaava Stella Määttä