Skip to main content

Tukioppilaat

Toiminta

Turun Steiner-koulun tukioppilaat ovat luokkien 7-9 vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä, järjestävät välituntitoimintaa ja koulun yhteisiä teemapäiviä. Lisäksi he toimivat kiusaamisen ehkäisemiseksi ja ylläpitävät omalta osaltaan turvallista kouluympäristöä.