Skip to main content

Tietoa kirjoituksista:

Syksyn 2022 tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään 25.5.2022. Ilmoittautuminen on sitova.

Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Turun Steiner-koulussa voi suorittaa YO-kokeita vain Turun Steiner-koulun omat opiskelijat sekä oppilaitoksesta aikaisemmin valmistuneet.

Koulun aikaisemmat opiskelijat voivat olla yhteydessä rehtoriin (liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi), mikäli haluavat ilmoittautua uusimaan kokeitaan tai täydentämään tutkintoaan.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi (L 502/2019, 14 §).

Kaikki ylioppilaskokeet tehdään sähköisenä. Lisätietoa täältä

Kirjoituksissa noudatetaan kaikkia voimassa olevia terveysturvallisuusmääräyksiä. Kokelaiden istumapaikat on mahdollista sijoittaa turvavälein ja saapumista kokeeseen voidaan aikatauluttaa niin, ettei ruuhkia pääse syntymään. Terveysturvallisuus huomioidaan erilaisilla tilaratkaisuilla, maskisuosituksella, hygieniaohjeilla ja käsidesin käytöllä.

Ylioppilaskirjoituksiin käytettävät tilat siivotaan kokeiden välissä.

Opiskelijoita suositellaan välttämään väkijoukkoja ennen koepäiviä ns. omaehtoisella karanteenilla.

Ylioppilaskirjoituksiin ei voi osallistua sairaana. Sairastapauksissa kokelaan tulee ilmoittaa rehtorille sairastumisestaan koepäivän aamuna. Sairastapauksissa voidaan anoa koekerran koekerran mitätöintiä. Koronavirustilanteen takia tehtyihin hakemuksiin ei tässä tilanteessa vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. Lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset

Kevään 2022 tutkinnon tulokset lähetetään lukioille 17.5.2022. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 18.5.2022 alkaen. (Huom. Ajankohdat ovat alustavia ja muutokset niihin mahdollisia.)

Lisätietoa kokelaillehttps://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille