Skip to main content

Esiopetus

Ilmoittautumis­ohjeet

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ympäri vuoden. Ilmoittautuminen alla olevalla lomakkeella. Syksyllä alkavasta esiopetusryhmästä päätetään kevään aikana ja ilmoittautuneille järjestetään tutustumis- ja infotilaisuus. Kysy lisää esiopetuksen sisällöistä ja pedagogiikasta esiluokanopettajalta paivi.koivisto@turunsteinerkoulu.fi p. 040 481 3111

Kysy lisää ilmoittautumisesta, maksuista yms. kanslia@turunsteinerkoulu.fi p. 02 273 4777

Toiminta-ajatus

Steinerkasvatuksen ytimessä ovat kunnioitus lapsen yksilöllisyyttä ja eheää lapsuutta kohtaan, lapsen luontaisten oikeuksien suojeleminen sekä inhimillisen ja kulttuurisen moniarvoisuuden jatkuva tukeminen. Lisätietoa Steinerkasvatuksen liitto.

Steinerkasvatuksen liitto

Ilmoittautumis­lomake

Lapsen tiedot

Huoltajien tiedot

Päivä esikoulussa

Esikoulupäivä alkaa yhteisessä aamupiirissä: lauluja, leikkejä, loruja, satuja ja tarinoita. Vapaalle leikille varataan riittävästi aikaa. Jokaisella päivällä on oma teemansa, yhdessä joko maalataan/piirretään, tehdään käsitöitä, leivontaan/muovaillaan, tehdään eurytmiaa tai liikutaan. Päiväjärjestys muuntuu vuoden aikana lasten kasvaessa. Esikoulussa eletään vahvasti vuodenaikojen rytmissä ja niihin liittyvien juhlien kautta.

Esiopetusajan (klo 8.30-12.30) ulkopuolella klo 7.45-8.30 ja 12.30-17.00 lapsilla on mahdollisuus olla hoidossa. Aamu- ja iltapäivähoidossa levätään, touhutaan ja leikitään sisällä ja ulkona. Päivähoito on maksullinen.

Esikoululainen

Steinerpedagogiikka perustuu ikäkausiajatteluun. Sen mukaan ihmisen elämänkaari jakaantuu seitsenvuotiskausiin. Jokaisella kaudella on omat kehityksen painopisteensä.

Ensimmäinen seitsenvuotiskausi on painottunut fyysiseen kasvuun ja toiminnallisuuteen. Kuusivuotiaana eletään tämän kauden loppuvaihetta, jossa toisaalta ollaan vielä vahvasti pienen lapsen maailmassa ja aistitaan ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Vähitellen toiminta muuttuu yhä sisäistyneemmäksi. Toiminnalle ja leikeille tulee mieli ja päämäärä. Esikoulun vertaisryhmässä lapsi voi harjoitella asioita yhdessä samanikäisten kanssa. Hän nauttii kehittäessään taitojaan ja oppiessaan täsmällisiä työtapoja. Oppiminen perustuu jäljittelyyn ja itse tekemiseen ja kokeilemiseen. Leikkimisellä on toiminnassa keskeinen sija. Monipuolinen taiteellinen toiminta elävöittää mielikuvitusta – luovuuden ja itsenäisen ajattelun perustaa.