Skip to main content

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §.) Opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijan opiskelukyky koostuu monista tekijöistä, joihin vaikuttavat niin yhteiskunnalliset rakenteet ja päätökset, johdon ja henkilökunnan toimet sekä opiskelijajärjestöt kuin jokainen opiskeluyhteisön jäsenkin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja tulla ohjatuksi tarvittaessa näihin palveluihin. Opiskelijalla on käytettävissään terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, kuraattorin, psykologin ja erityisopettajan palvelut. Opiskeluhuollosta Turun Steiner-koulun lukiossa vastaa Turun kaupunki.

Yhteystiedot

Turun kaupungin palvelut

  • lukion terveydenhoitaja Tuija Pentikäinen  *p. 040 7190125 (puhelinvastaanotto arkisin klo 8.00-8.30 ja klo 12.00-12.45)
  • koulukuraattori Maria Eriksson, viesti Wilman kautta
  • koulupsykologi Laura Hujanen, 040 6261275
  • lukion psykiatrinen sairaanhoitaja Ruusa Nikkanen, ajanvaraus vastaanotolle terveydenhoitajan kautta

Apua terveydenhuoltoon liittyen saa myös numerosta 02 266 1570 ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13

Opiskeluhuollon käsikirja