Skip to main content

Toimikunnat

Turun Steiner-koulun toimikunnat

Turun Steiner-koulun toimikunnat ovat johtokunnan asettamia. Toimikuntien tarkoitus on osaltaan kehittää koulun toimintaa ja niissä on jäseniä sekä opettajakunnasta että vanhemmista. Toimikuntatyöstä kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä kunkin toimikunnan kokoonkutsujaan! Erityisesti mukaan kaivataan kunkin osa-alueen erityisosaamista, mutta myös innostus asiaan riittää!

Toimikunnat ja niiden kokoonkutsujat ovat

Tyhy

Rehtori Marja Kaislavirta
Toimikunnan tavoitteena on edistää Turun Steiner-koulun henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Työsuojelutoimikunta

Rehtori Liisa Taimen
Työsuojelutoimikunnan keskeisiä tehtäviä on tehdä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia kehittämisehdotuksia työnantajalle, seurata työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toteutumista ja tehdä niistä kehittämisehdotuksia. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on myös tehdä esityksiä työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi ja osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan.

Viestintä

Viestintäryhmä vastaa koulun sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Toimikunnan tavoitteena on lisätä koulun tunnettuutta ja kehittää markkinointia.

Talous

Talouspäällikkö Arja Lyytinen
Toimikunta käsittelee käytännön talousasioita ja perehdyttää toimikunnan, hallituksen ja johtokunnan uudet jäsenet yhdistyksen talousasioihin ja raportointiin. Toimikunta vastaa myös erilaisten sopimusten hallinasta ja kilpailuttamisesta.

Keittiö

Keittiötoimikunnan tavoitteena on ruokailuun liittyvän tiedonkulun helpottaminen ja kouluruokailun säännöllinen arviointi.

Tila

Tilatoimikunta suunnittelee ja priorisoi koulun tilojen sekä kalusto- ja kunnossapitomäärärahojen käyttöä.

Oma koulurakennus

Toimikunta jatkaa työtä oman koulurakennushankkeen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä ja kilpailutuksessa.

Mestariopisto

Mestariopiston tavoitteena on tarjota koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuus taito- ja taideaineiden harrastamiseeen vapaa-ajalla. Mestariopisto järjestää soiton- ja laulunopetusta koulun tiloissa iltapäivisin ja iltaisin.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja suoraan opettajilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Opettajat ja instrumentit: