Opettajakunta

Opettajakunnan puheenjohtaja
Hanna Vesa
Opettajakunnan sihteeri
Päivi Korkiamäki
Rehtori luokat 0 – 6
Marja Kaislavirta
Rehtori luokat 7 – 12