Skip to main content

Hae oppilaaksi

Kouluun hakeminen ja oppilasvalinnat

Mietityttääkö lapsesi koulun alku sinua? Haluaisitko lapsellesi pehmeän ja rauhallisen alun koulutielle? Arvostatko turvallisuutta ja jatkuvuutta lapsesi koulunkäynnissä?

Turun Steiner-koulu tarjoaa vaihtoehdon lapsesi koulutaipaleelle

Steinerkoulun päämääränä ja tavoitteena on mm.

 • auttaa jokaista löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa
 • kiireetön alkuopetus luo tukevan pohjan lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn vahvistaminen
 • ryhmätyötaitojen ja yhteistyökyvyn kehittäminen
 • kiinnostuksen herääminen maailman ilmiöitä kohtaan
 • itsenäisesti ja luovasti ajatteleva yksilö
 • kilpailun ja tehokkuusajattelun sijaan yksilöllisyyden ja mielikuvituksen korostus

Mitä asioita steinerpedagogiikka korostaa?

 • opetettavia asioita lähestytään kokonaisuudesta käsin
 • jakso-opetus jatkuu koko kouluajan
 • omien työkirjojen tekeminen on osa oppimista
 • sama luokanopettaja opettaa luokkaansa 7 vuoden ajan, sama luokkayhteisö
 • opetus on maksutonta
 • kielten opetus alkaa ensimmäiseltä luokalta
 • Turun Steiner-koulu on yhtenäiskoulu, esiopetuksesta ylioppilastutkintoon asti
 • vanhemmat mukana koulun toiminnassa monin eri tavoin

Ota yhteyttä, varaa aika ja tule tutustumaan kouluumme, rehtori Marja Kaislavirta, 0400 285 923, marja.kaislavirta@turunsteinerkoulu.fi.

Lue lisää pedagogiikastamme

Luokille 1-9 hakeminen

1. luokalle oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluun tulevilta lapsilta edellytetään riittävää itsenäisyyttä ja toiset lapset huomioon ottavaa sisäistä kypsyyttä.
Kouluun voi hakea luokille 1-9 myös kesken lukuvuoden, mutta koulun vaihtoa harkitaan tarkasti ja oppilaskohtaisesti, ja siten koulun vaihtoa suositellaan ennemmin luokka-asteiden vaihtuessa, syksyn alusta, eikä niinkään lukuvuoden.

Jokaisen kouluun hakeva oppilas ja huoltaja(t) haastatellaan. Lisäksi nivelvaiheessa keskustellaan aikaisemman opetuksenjärjestäjän kanssa.

Turun Steiner-koulu on yksityinen opetuksenjärjestäjä, jolla ei perusopetuslain (17 §)  mukaan ole velvollisuutta järjestää erityistä tukea vaativaa opetusta. Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, esim. pienryhmäopetusta ja/tai jatkuvaa henkilökohtaista koulunkäynnin/avustajan ohjausta, ei koululla ole mahdollisuutta tarjota tällaista erityisen tuen muotoa.

Turun Steiner-koulun koulurakennus ei ole täysin esteetön.

Huom! Iltapäiväkerhoon ilmoittautuessa ilmoittaudutaan myös kaupungin omalla lomakkeella
http://www.turku.fi/ippe

Klikkaa tästä hakulomakkeeseen

Ilmoittautumis­lomake

Lapsen tiedot

Huoltajien tiedot

Lukioon hakeminen ja valintaperusteet

Turun Steiner-koulun lukio on mukana yhteishaussa https://opintopolku.fi/wp/fi

Lukioon voi hakea, vaikkei olisi aiemmin käynyt steinerkoulua. Steinerlukion luokat 10 – 12 vastaavat muiden lukioiden luokkia 1 – 3. Lukioon ei ole erillistä pääsykoetta, vaan sinne haetaan yhteishaun kautta.

Lukiomme on mukana jatkuvassa haussa. Lukioon voi hakea laittamalla sähköpostia rehtorille (liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi).

Jatkohaussa lukuaineiden keskiarvoraja on 7,1.

Opintopolku.fi