SKL vanhempien jaosto

Vanhempainjaostossa keskitytään steinerpedagogisenliikkeen kehittämiseen ja tukemiseen vanhemman näkökulmasta.

Jaoston kokouksiin ovat tervetulleita kaikki steinerpäiväkotilasten ja -koululaisten vanhemmat. Kokousten matkakulut on kunkin osallistujan / osallistujan taustayhteisön hoidettava itse. Vanhempainjaosto tekee myös kansainvälistä yhteistyötä.

Jaoston puheenjohtaja / kokoonkutsuja:
Chia Koskinen, Tampereen Rudolf Steiner -koulu, vanhempainjaosto@steinerkasvatus.fi

Lue lisää Steinerkasvatuksen liiton sivuilta.