Usein Kysytyt Kysymykset

Steiner-koulu ja -pedagogiikka herättää aihetta tuntemattomilla paljon kysymyksiä. Tässä vastauksia tyypillisimpiin kysymyksiin ja ennakkoluuloihin:

Onko steinerkoulu eliittikoulu?

Steinerkoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityiskoulu, mutta sen rahoitus perustuu valtionapuihin aivan kuten kunnallisissa peruskouluissakin. Vanhemmat voivat liittyä koulua ylläpitävän yhdistyksen jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 50 euroa/vuosi ja halutessaan vanhemmat voivat maksaa vapaaehtoisen koulumaksun, joka on 50 euroa/perhe/kk. Koulun oppilaiden perheet edustavat laidasta laitaan kaikkia yhteiskunnallisia ja taloudellisia luokkia. Steinerkouluun tulo ei jää kenelläkään rahasta kiinni.

Onko Steinerkoulu uskonnollinen koulu?

Steinerkoulu ei ole sen uskonnollisempi kuin muutkaan koulut. Koulussamme opetetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaista uskonnollista/eettistä oppiainetta. Kirkkoon kuuluville opetetaan ev.lut. uskontokunnan mukaista opetusta ja väestörekisteriin kuuluville elämänkatsomustietoa. Väestörekisteriin kuuluva oppilas voi halutessaan osallistua uskonnon opetukseen mutta kirkkoon kuuluva ei voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen.

Sopiiko steinerkoulu vain taiteellisille lapsille?

Koulumme on tarkoitettu kaikille oppilaille katsomatta lapsen lahjakkuutta tai erityistaipumuksia. Koko pedagogiikka on taidetta. Taide eri muodoissaan on lähestymistapa, asenne, metodi ja opetuksen sisältö.

Onko steinerkoulu erityiskoulu niille jotka eivät pärjää peruskoulussa?

Koulumme on peruskoulua korvaava, vaihtoehtopedagogiikkaa toteuttava peruskoulu. Koulumme opetus perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, joissa on huomioitu koulumme steinerpedagogiikkaan pohjaava opetus. Koulumme tarjoaa tarvittaessa perusopetuslain vaatimaa erityisopetusta kolmiportaisen mallin mukaisesti, kuten muissakin kouluissa. Koulumme opetus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti sovellu erityistukea vaativille lapsille muita kouluja paremmin.

Onko steinerkoulu leikkikoulu, jossa ei opita lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan?

Koulullamme on opetuksen järjestämislupa, joka pohjaa siihen, että koulussamme on koulutetut, kelpoiset opettajat, tilat ja välineistö opetuksen toteuttamiseen. Koulullamme on todistuksenanto-oikeus ja 9. luokan päättötodistuksen saaneet voivat pyrkiä yhteishaulla samoihin oppilaitoksiin kuin peruskoulunsakin päättäneet oppilaat. Koulussamme on lukio ja oppilaat osallistuvat valtakunnallisiin yo-kirjoituksiin kuten muutkin abit Suomen maassa. Koulustamme valmistuneet oppilaat ovat käytännössä osoittaneet, että steinerkoulupohjalla pärjää opiskeluissa ja elämässä erittäin hyvin.