Kouluun hakeminen ja oppilasvalinnat

Esikouluun hakeminen

Esikouluun oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumisia otetaan vastaan ympäri vuoden.

Esiopetusajan (klo 8.30-12.30) ulkopuolella klo 7.45-8.30 ja 12.30-17.00 lapsilla on mahdollisuus olla hoidossa samoissa tiloissa.

Lue lisää esikoulustamme ja sinne ilmoittautumisesta tästä linkistä.

Luokille 1-9 hakeminen

1. luokalle oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluun tulevilta lapsilta edellytetään riittävää itsenäisyyttä ja toiset lapset huomioon ottavaa sisäistä kypsyyttä.

Kouluun voi hakea luokille 1-9 myös kesken lukuvuoden.

Lue lisää perusopetuksestamme ja sinne hakemisesta tästä linkistä.

Lukioon hakeminen

Turun Steiner-koulun lukio on mukana yhteishaussa. Lukioon voi hakea, vaikkei olisi aiemmin käynyt steinerkoulua.

Steinerlukion luokat 10 – 12 vastaavat muiden lukioiden luokkia 1 – 3. Lukioon ei ole erillistä pääsykoetta, vaan sinne haetaan yhteishaun kautta. Lukuaineiden keskiarvoraja on 7,0.

Lue lisää lukiostamme ja sinne hakemisesta tästä linkistä.