Turun Steiner-koulun esiopetus

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ympäri vuoden. Ilmoittautuminen tällä lomakkeella. Syksyllä alkavasta esiopetusryhmästä päätetään kevään aikana ja ilmoittautuneille järjestetään tutustumis- ja infotilaisuus. Kysy lisää esiopetuksen sisällöistä ja pedagogiikasta esiluokanopettajalta päivi.koivisto@turunsteinerkoulu.fi p. 040 481 3111

Kysy lisää ilmoittautumisesta, maksuista yms. kanslia@turunsteinerkoulu.fi p. 02 273 4777

Toiminta-ajatus

Steinerkasvatuksen ytimessä ovat kunnioitus lapsen yksilöllisyyttä ja eheää lapsuutta kohtaan, lapsen luontaisten oikeuksien suojeleminen sekä inhimillisen ja kulttuurisen moniarvoisuuden jatkuva tukeminen. Lisätietoa Steinerkasvatuksenliitto.

Päivä esikoulussa

Esikoulupäivä alkaa yhteisessä aamupiirissä: lauluja, leikkejä, loruja, satuja ja tarinoita. Vapaalle leikille varataan riittävästi aikaa. Jokaisella päivällä on oma teemansa, yhdessä joko maalataan/piirretään, tehdään käsitöitä, leivontaan/muovaillaan, tehdään eurytmiaa tai liikutaan. Päiväjärjestys muuntuu vuoden aikana lasten kasvaessa. Esikoulussa eletään vahvasti vuodenaikojen rytmissä ja niihin liittyvien juhlien kautta.

Esiopetusajan (klo 8.30-12.30) ulkopuolella klo 7.45-8.30 ja 12.30-17.00 lapsilla on mahdollisuus olla hoidossa. Aamu- ja iltapäivähoidossa levätään, touhutaan ja leikitään sisällä ja ulkona. Päivähoito esiopetusajan ulkopuolella on maksullista.

Esikoulussa koulumme oppimisympäristö, henkilökunta ja muut oppilaat tulevat lukuvuoden aikana tutuiksi ja oppilas saa aloittaa ensimmäisen luokan tutussa ympäristössä.

Esikoululainen

Steinerpedagogiikka perustuu ikäkausiajatteluun. Sen mukaan ihmisen elämänkaari jakaantuu seitsenvuotiskausiin. Jokaisella kaudella on omat kehityksen painopisteensä. Ensimmäinen seitsenvuotiskausi on painottunut fyysiseen kasvuun ja toiminnallisuuteen. Kuusivuotiaana eletään tämän kauden loppuvaihetta, jossa toisaalta ollaan vielä vahvasti pienen lapsen maailmassa ja aistitaan ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Vähitellen toiminta muuttuu yhä sisäistyneemmäksi. Toiminnalle ja leikeille tulee mieli ja päämäärä. Esikoulun vertaisryhmässä lapsi voi harjoitella asioita yhdessä samanikäisten kanssa. Hän nauttii kehittäessään taitojaan ja oppiessaan täsmällisiä työtapoja. Oppiminen perustuu jäljittelyyn ja itse tekemiseen ja kokeilemiseen. Leikkimisellä on toiminnassa keskeinen sija. Monipuolinen taiteellinen toiminta elävöittää mielikuvitusta – luovuuden ja itsenäisen ajattelun perustaa.

Minkä takia steiner-esikouluun?

Tarjoamme mm:

  • Laadukkaan ja lapsilähtöisen steinerpedagogisen opetuksen.
  • Turvallisen ja tutun kasvuympäristön. Mahdollisuuden opiskella eskarista ylioppilaaksi tutussa ympäristössä.
  • Esiopetuksen ja päivähoidon samoissa tiloissa helpottamaan perheen arkea.
  • Maistuvan ja ravitsevan ruoan koulun omasta keittiöstä.

Usein kysytyt kysymykset

Steiner-koulu ja -pedagogiikka herättää aihetta tuntemattomilla paljon kysymyksiä. Lue  vastauksista tyypillisimpiin kysymyksiin ja ennakkoluuloihin tästä linkistä.