Tukioppilaat

 

Turun Steiner-koulun tukioppilaat ovat luokkien 7-9 vapaaehtoisia nuoria,
jotka luovat hyvää kouluhenkeä, järjestävät välituntitoimintaa ja koulun
yhteisiä teemapäiviä. Lisäksi he toimivat kiusaamisen ehkäisemiseksi ja
ylläpitävät omalta osaltaan turvallista kouluympäristöä.

Turun Steiner-koulun tukioppilaat aloittivat pilottihankkeena yhteistyön
Turun Nuorten palvelun kanssa syksyllä 2016.