Toimikunnat

Turun Steiner-koulun toimikunnat ovat johtokunnan asettamia. Toimikuntien tarkoitus on osaltaan kehittää koulun toimintaa ja niissä on jäseniä sekä opettajakunnasta että vanhemmista. Toimikuntatyöstä kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä kunkin toimikunnan kokoonkutsujaan! Erityisesti mukaan kaivataan kunkin osa-alueen erityisosaamista, mutta myös innostus asiaan riittää!

Toimikunnat ja niiden kokoonkutsujat ovat:

Sähköpostiosoitteet kaikille ovat etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi

Tyhy

Rehtori Marjo Lahti
Toimikunnan tavoitteena on edistää Turun Steiner-koulun henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Viestintä


Viestintäryhmä vastaa koulun sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Toimikunnan tavoitteena on lisätä koulun tunnettuutta ja kehittää markkinointia.

Talous

Talouspäällikkö Arja Lyytinen
Toimikunta käsittelee käytännön talousasioita ja perehdyttää toimikunnan, hallituksen ja johtokunnan uudet jäsenet yhdistyksen talousasioihin ja raportointiin. Toimikunta vastaa myös erilaisten sopimusten hallinasta ja kilpailuttamisesta.

Keittiö

Keittiötoimikunnan tavoitteena on ruokailuun liittyvän tiedonkulun helpottaminen ja kouluruokailun säännöllinen arviointi.

Tila

Tilatoimikunta suunnittelee ja priorisoi koulun tilojen sekä kalusto- ja kunnossapitomäärärahojen käyttöä.

Oma koulurakennus

Toimikunta jatkaa työtä oman koulurakennushankkeen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä ja kilpailutuksessa.

Yhtis

Piritta Junikka
Yhtis järjestää tapahtumia, vanhempaintoimintaa ja varainhankintaa sekä ylläpitää Mestaritonttu-myymälää. Se pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä ja suunnittelee ja kehittää koulun varainhankintaa.

Mestariopisto


Mestariopiston tavoitteena on tarjota koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuus taito- ja taideaineiden harrastamiseeen vapaa-ajalla. Mestariopisto järjestää soiton- ja laulunopetusta koulun tiloissa iltapäivisin ja iltaisin.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja suoraan opettajilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Opettajat ja instrumentit:

Piano ja harmonikka
Elina Ukkonen – elina.ukkonen@gmail.com p. 050 505 1282

Rummut
Taneli Manninen – taneli.ea.manninen@gmail.com p. 0400 471 512

Kitara
Aapo Alinikula – aapoalinikula@gmail.com p. 0400646215