Yläluokkien ja lukion oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki luokkien 7 – 13 oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu n. 1 – 3 oppilasta kultakin luokalta. Hallitus tekee oppilaskunnan toimintasuunnitelmat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Hallitukseen voi liittyä 7. luokasta lähtien. Kunkin luokan edustajat valitaan vuosittain luokissa keskustelemalla tai tarvittaessa äänestämällä.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on järjestää kivaa ja mielekästä toimintaa koulun oppilaille sekä tuoda oppilaiden ääni kuuluviin koulun päättävissä elimissä. Hallitus järjestää juhlia, retkiä ja muita tapahtumia, ja yhdessä opettajakunnan kanssa valmistelee koulun järjestyssäännöt ja oppilaskunnan säännöt.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran viikossa. 

Oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2017 – 2018:

Jenni Toivonen, puheenjohtaja
Eeli Simola, varapuheenjohtaja
Aino Lepistö, sihteeri
Inkeri Kuosa, varasihteeri
Anna Lindstedt ja Aida Vento, rahastonhoitajat
Jessica Hauskala
Emmi-Lotta Ojaranta
Saara Salonen
Aku Suotmaa
Linnea Tenkanen
Joanna Vainio
Lotta Vänskä